Ångmaskinen

Ångmaskinen

Hej och välkomna tillbaka till vår serie om uppfinningar som förändrat vårt liv och när jag nu skriver denna serie slås jag av hur annorlunda människors liv såg ut förr och hur mycket som förändrats och förbättrats dom senaste 200, 100 och till med dom senaste 30 åren då det hela tiden kommer nya innovationer och jag blir både skrämd och nyfiken på hur människans liv kommer se ut om 50 år.

Ångmaskinen

Före ångmaskinen uppfanns tillverkades de flesta produkterna manuellt och vattenhjul djur gav den enda industriella strömmen som tydligt hade sina gränser och den industriella revolutionen som kanske är den största förändringen under den kortaste tiden drevs fram av uppfinningen av ångmaskinen.

Konceptet att använda ångkraft till maskiner har funnits i mer än 2000 år och Heron som var matematiker och fysiker experimenterade med detta bland annat genom sin uppfinning Herons  ångkula men dom gamla grekerna kanske ansåg att det inte fanns något passande material för att kunna använda konceptet och byta ut det mot hästar och åsnor och det dröjde ända till 1700 talet innan Dennis Papin och Thomas Savery förbättrade detta koncept men det första genombrottet kom av Thomas Newcomen år 1712 som lyckades skapa en ångmotor som var användbar för bland annat pumpning av vatten ur gruvor, 1769 modifierade James Watt en Newcomen motor genom att lägga till en separat kondensor vilket kraftigt ökade ångmotorns kraft och gjorde det till ett mycket mer praktiskt sätt att göra arbete, han utvecklade också ett sätt för motorn att producera rotationsrörelser vilket kan vara lika viktigt som effektivitetsvinsterna och Watt anses således ofta vara den som uppfann ångmotorn.

Ångmaskinen

Ångmaskinen

Newcomens och Watts motorer faktiskt vakuumet av kondensat ånga för att driva kolvarna och inte trycket av ångutbyggnad och detta gjorde motorerna skrymmande men det var högtrycks ångmotorn som utvecklades av Richard Trevithick och andra som gjorde det möjligt för ångmotorer att vara tillräckligt små för att driva ett tåg.

Sverige

Till Sverige kom dom första maskinerna i mitten på 1700 talet och man kan säga att utvecklingen här i stort följde samma väg som den i England med gruvor och sen fabriker och Mårten Trierwald var antagligen en av dom första som importerade ideen och byggde en vid Dannemora gruvor, dom första maskinen som användes för industrin installerades på Lars Fresks textilfabrik 1804.

Ångmaskinerna gav inte bara kraft till fabrikerna som gjorde det möjligt att snabbare producera varor som sedan fraktades på tåg och ångfartyg över hela världen drivna av ångmaskiner och medan ångmotorn idag har hamnat i skuggan av elektriska och förbränningsmotorer är de fortfarande viktiga och dom flesta kraftverk i världen producerar faktiskt elektricitet med ångturbiner och det oavsett om ångan upphettas genom att bränna kol, naturgas eller en kärnreaktor. Uppfinningen av ångmaskinen var starten för den industriella revolutionen som i Sverige tog fart i mitten på 1850 talet och som för alltid skulle förändra våra levnadsstandarder på ett genomgripande sätt och mycket tack vare detta koncept med principen att låta en kolv arbeta la det grunden för senare uppfinningar som förbränningsmotorn.