Mobiltelefonens födelse

Det var under andra världskriget som mobiltekniken uppstod och i Sverige togs det första nätet i bruk 1956. Däremot kan man fundera om mobiltelefon var det rätta ordet för manicken som faktiskt vägde 40 kilo och behövde en hel baklucka för att transporteras. Norden var inte först med mobilteknik men var dem som snabbt tog kommandot i utvecklingen av den.

Ringde från bilen

Televerket fick uppgiften att utveckla ett system som både var mobilt och helt automatiskt. De allra första testerna började man med 1951 och han som låg bakom det projektet hette Sture Laurén. Lyckan var stor när han för första gången kunde ringa sina svärföräldrar direkt från sin bil. Fem år till tog det dock innan projektet kunde landas och man kunde börja använda det.

1956 var det redo att lanseras hos företag och då kostade det strax över tusenlappen att ansluta sig till nätverket, vilket var mycket pengar på den tiden. Den höga kostnaden var en bidragande orsak att kunderna bara växte med omkring tio per år. Det var främst läkare som då använde systemet eftersom det var enkelt för dem att ringa från bilen om något inträffat.

Nästa kår att börja installera mobiler i sina bilar var banker och sedan poliskåren och andra utrycksfordon.

Systemet Berglund

Tack vare systemet Berglund kunde man minska vikten på mobilen med hela tio kilo. Ragnar Berglund heter utvecklaren som kom på ett nytt system 1962. Systemet gjorde det möjligt att vara 500 abonnenter på ett nätverk men man kunde tala i maximalt tre minuter. Svenska säkerhetspolisen använde systemet under statsbesök och andra viktiga händelser. Det första försöket att bygga upp ett mobilt nätverk för privat bruk gjordes i Jönköping. Företaget Wikanders Ur & Optik låg bakom det försöket och det låg sedan som grund för det rikstäckande mobila nät som började utvecklas år 1967. Det var även då Sverige började inleda samarbete med andra nordiska länder gällande mobilutvecklingen. En arbetsgrupp kallad Nordiska Mobiltelefongruppen startades. Gruppens prognos var att någonstans runt 45.000 abonnenter skulle man ha på mobiltelefonmarknaden i Sverige 1991. Arbetsgruppen inledde sin verksamhet med att kontakta företag i elektronikbranschen för att diskutera tekniska lösningar

NMT

Nokia

Nokia

NMT (Nordisk Mobiltelefon) öppnades upp i Sverige i oktober 1981 och det räknas som det första helautomatiska mobilsystemet. Omkring 250 återförsäljare fanns då totalt i hela landet. Tio modeller fanns att välja bland (priset var cirka 30.000 kronor) och installationen kostade runt 10.000 kronor. De flesta andra abonnenter i landet (runt 19.000) valda snabbt att flytta över till NMT eftersom det hade en mycket lägre minutkostnad (3,50 kronor per minut). Affärsmannen Jan Stenbeck gav sig snabbt in in kampen och startade, med hjälp av televerkets teknik, företaget Comviq. Fokus för dem var mest på kunder i och runt omkring Stockholm. När systemet med kortare våglängd kom 1986 så resulterade det också i att mobilerna blev betydligt mindre och började likna dem vi har idag. De privata näten var vid tiden för NMT-starten 1981 främst etablerade i storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg.