Plogen

Plogen

Dags för fortsättningen på vår serie om uppfinningar som förändrat vårt liv antingen till det bättre eller sämre beroende på hur man ser det, men troligen till det bättre då det i många fall har förbättrat, underlättat men kanske även förändrat hur vi gör olika saker idag och i denna del tar vi en titt på en uppfinning som betytt väldigt mycket för utvecklingen av jordbruket och kanske hela mänskligheten med dess verkningar för vårt liv som människa.

Plogen

Jämfört med några av de glänsande elektroniska uppfinningarna som fyller våra liv idag verkar plogen inte direkt spännande då det är ett enkelt skärverktyg som används för att hugga en fura i jorden, sura upp den för att exponera näringsämnen och förbereda dem för plantering men plogen är förmodligen den enda uppfinningen som gjorde alla dom andra möjliga.

Plogen

Plogen

Ingen vet riktigt vem som uppfann plogen eller när och hur det hände och troligtvis utvecklades den självständigt på flera olika platser och det finns bevis på dess användning i förhistoriska epoker men innan plogen uppfanns var människor bosatta jägare, bönder eller samlare och deras liv ägnades nästan uteslutande åt att hitta tillräckligt med mat för att överleva till en säsong till nästa. Växande mat tillförde viss stabilitet men att göra det för hand var arbetskrävande och tog lång tid och plogen förändrade allt detta.

Plogar gjorde jobbet enklare och snabbare och förbättringar av plogens design gjorde jordbruket så effektivt att människor kunde så och skörda mycket mer mat än vad dom behövde för att kunna överleva och tack vare det kunde dom sälja och byta varor eller tjänster och när människor kunde få mat genom handel så kunde dom ägna sig åt andra saker och inte bara odla mat för sin dagliga existens och det medförde att istället kunde dom till exempel producera varor och tjänster som plötsligt efterfrågades.

Plogen i Sverige

Innan plogen gjorde det lättare i Sverige använde man från början grävkäppen för att göra hål och så frön och sen kom årder som var som var en vertikal käpp fastsatt med en ram och den gjorde man så kallade celtiska fält och som påträffats från utforskningar kopplade till bronsåldern. Efter det kom bårder som gjorde det möjligt att vinkla spetsen och gräva djupare men ett stort steg framåt i utvecklingen kom med vändskivan som troligen kom till Sverige från England under vikingatiden men troligtvis användes denna princip i orienten redan 1000 före Kristus och principen som användes då är i stort sett samma som används idag på plogarna men med skillnaden att från det som människan drog själv, sen med hjälp av djur och i nutid används maskiner så man kan klart säga att denna uppfinning gjort livet lättare och behagligare för oss.

Möjligheten att handla och lagra material medförde att det uppkom skrivspråk, nummersystem, befästningar och militärer och när befolkningen valde att samlas för att kunna vara delaktiga i alla dessa nya aktiviteter växte byarna till städer och kanske är det så att plogen är en av dom viktigaste uppfinningarna genom hela historien och ansvarig för skapandet av den mänskliga civilisationen som vi känner till den idag?