Tryckpressen

Tryckpressen

Vår serie om uppfinningar som förändrat vårt liv fortsätter denna gång med en uppfinning som förändrade människans sätt att sprida och få information och kunskap över jorden på ett radikalt sätt.

Tryckpressen

Liksom många av uppfinningarna i våran serie har den man vi tror uppfann tryckpressen (Johann Gutenberg på 1430 talet) faktiskt bara förbättrat befintlig teknik och gjort den användbara och effektiva nog att bli populära. Världen hade redan papper och block tryckning då kineserna hade det redan så tidigt som 1100 talet men eftersom det kinesiska språket är ganska komplicerat begränsade det möjligheten att bli omtyckt och använt av den stora massan men Marco Polo tog iden till Europa 1295.

Johann Gutenberg är nästan universellt erkänd för att vara uppfinnare av tryckpressen och fadern till den moderna tryckta boken och Gutenberg var en tidig kommunikationskatalysator vars uppfinning av den tryckta boken öppnade världen för en snabb och effektiv spridning av kunskap och ideer, han kombinerade tanken om blocktryckning med en skruvpress som vanligen användes för olivolja och vinproduktion samt han utvecklade även metalblock som var mycket mer hållbara och lättare att göra än de handskruvade träbokstäverna som användes tidigare. Slutligen hjälpte hans framsteg inom bläck och pappersproduktionen att revolutionera hela processen med massutskrift.

Tryckpressen

Tryckpressen

Gutenbergs tryckmetoder

Några antyder att hans exponering för metallgjutningsmetoder i familjens guldsmedsindustri gav honom de färdigheter som krävdes för att kunna skapa de enskilda återanvändbara bokstäverna i metall av den rörliga typen för att ställa in sidor och medan kineserna hade uppfunnit en form rörlig typ ungefär 500 år tidigare och fortsatte att förbättra sina metoder gjorde begränsningar av religion, kultur, språk och material deras teknik från att spriddas och oavsett vad som inspirerade han till sina tryckideer behövde han ha arbetat flitigt inom en mängd olika ämnesområden som till exempel kemi och maskinteknik för att få tryckpressen att fungera till praktisk användning. Hans metalltyp krävde sin uppfinning av nya oljebaserade bläck som kunde användas till tryckpressen, det krävde också skapandet av en enhet som kunde överföra bläcket jämnt på sidorna och som jag nämnt ovan användes en skruvpress för att skriva ut sina böcker och förbättringar i pappersproduktionen sänkte kostnaderna och gjorde papperet till en livsduglig substans för böcker. Gutenbergs bibel som trycktes i 180 exemplar tros vara den dyraste boken idag och om ni råkar ha en av dom hemma antas den kunna inbringa runt 250 miljoner vid en auktion.

Till Sverige kom tryckpressen omkring 1483 tack vare kungahuset, kyrkan och klostren och troligen fanns det första tryckeriet på Riddarholmen i Stockholm och den första boken som trycktes i Sverige var en fabelsamling för predikanter och hette Dialogus Creaturarum Moralizatus som betyder Skapelsens sedelärande samtal och dom flesta böcker som trycktes i början var av religiös typ.

Skapandet av tryckpressen gjorde att åsikter kunde spridas mycket snabbare och skapade bland annat en storm av kritik mot den katolska kyrkan och innebar inledningen till reformation och protestantismen men även till att latinet försvagades och nationella språk blev starkare och bidrog till att inhemska kulturer blev starkare och om inte boktryckarkonsten hade uppfunnits så hade skriv och läskunnigheten samt kunskapen om världen varit få förunnade och eftersom dessa kunskaper är en grund för en fungerande demokrati som är uppbyggd på information för människor så att vi kan fatta beslut som är viktiga för vårt land kan vi med säkerhet säga att tryckpressen var en uppfinning som förändrade vårt liv.