Uppfinningar som förändrat vårt liv del 3

Flygmaskinen

Genom all den tid som människan har spenderat på Jorden, är det våra uppfinningar som har tagit oss framåt.

Allt från elden och kläder, till bilen och datorn, har varit viktiga för att människan ska kunna bli högst upp i näringskedjan som vi är idag. Vilka uppfinningar som genom tiderna egentligen är de allra viktigaste kan variera stort beroende på vilken forskare som man frågar. Men enligt en viss undersökning, har dessa uppfinningar varit avgörande och livsförändrande för människan.

Ångmaskinen

Ångmaskinen används inte i särskilt stor utsträckning idag, men när den uppfanns var den avgörande. Ångmaskinen var nämligen det som startade den industriella revolutionen, och gav oss fabriker som kunde massproducera varor. En ångmaskin är helt enkelt en motor som drivs av vattenånga. Den var en föregångare till förbränningsmotorn, och används förutom i fabriken även i ångbåtar och i lokomotiv. Lokomotiv kom att användas i fler situationer än bara till tåg, som t.ex. att frakta saker mellan olika fabriker eller för att dra en plog, i en form av föregångare till traktorn.

Plog

På tal om plogen, så räknas även denna som en uppfinning som har förändrat livet för mänskligheten. Plogen tros ha uppfunnits för ca 6000 f Kr, och var från början en form av “grävkäpp” innan den fick den form vi känner igen den som idag. En plog, som de flesta känner till, luckrar upp eller vänder jorden, och på så vis gör den bördig och lämplig att odla på. I dagsläget finns det alla möjliga sorters plogar, de flesta som man spänner bakom en traktor, men den allra första plogen drog människan själv. Plogen var viktig för människan, då den gjorde odlingen effektivare, och ökade på så vis mängden mat en människa kunde framställa.

Det mekaniska uret

Det mekaniska uret

Människan har kunnat mäta tid långt innan det mekaniska uret uppfanns. Man använde sig av solur, vattenur, hur många “handbredder” solen stod ovanför horisonten eller hur lång tid det tog att genomföra en syssla, som att koka upp en kittel vatten. Men med det mekaniska uret, som ställdes in på astronomisk grund, blev tiden nu exakt. Forskare har diskuterat var behovet av ett mekaniskt ur kom ifrån, och många argumenterar för att uret var efterfrågat hos astronomer och munkar, där exakt tid var viktig för vetenskapliga iakttagelser och böner.

Flygmaskinen

En annan viktig uppfinning, är flygmaskinen. Människan hade flugit innan, i varmluftsballonger och zeppelinare, men vätet i dem gjorde dem till en väldigt osäker konstruktion, vilket olyckan med luftskeppet Hindenburg (New York) skulle vittna om. Flygmaskinen, som sedan ledde till flygplan, var en säkrare konstruktion då den byggde på en motor och inte väte för att flyga. Flera flygförsök och experiment har gjorts genom tiderna, men det är bröderna Wright som blev kända för att bygga den första flygplanet.

Fler uppfinningar

Förutom dessa var penicillinet, skriftspråket, tryckpressen, och självklart hjulet en del uppfinningar som har förändrat människors liv stort. Uppfinning på uppfinning avlöser ständigt varandra, den ena mer framgångsrik än den föregående. Med spänning går det endast att invänta vilka uppfinningar som kommer bli betydande för oss i framtiden.