Uppfinningar som förändrat vårt liv – Penicillin

Uppfinningar som förändrat vårt liv – Penicillin

Vår serie om uppfinningar som förändrat våra liv går denna gång vidare med en uppfinning som snarare kanske var en upptäckt men som på ett stort sätt förändrat våra liv till det bättre när våra kroppar drabbats av någon sjukdom.

Penicillin

I år är det 90 års dagen av upptäckten av penicillin, det första naturligt förekommande antibiotikumet som upptäcks och används terapeutiskt. Allt började med en form som utvecklades på en stafylokocks kulturbas och sedan dess har upptäckten av penicillinet förändrat medicinens gång och gjort det möjligt för läkare att behandla tidigare allvarliga och livshotande sjukdomar som bakteriell endokardit, meningit, lunginflammation, gonorré och syfilis.

Penicillin

Penicillin

Sir Alexander Fleming, en skotsk forskare, krediteras med upptäckten av penicillin 1928. Vid den tiden experimenterade Fleming med influensaviruset i laboratoriet för inokuleringsavdelningen vid St Mary’s Hospital i London.  Ofta beskriven som en vårdslös labbtekniker återvände Fleming från en semester på två veckor för att upptäcka att mögel hade utvecklats på en oavsiktligt förorenad stafylokockodlingsplatta. Vid undersökning av möglet såg han att kulturen hindrade tillväxten av stafylokocker. En artikel publicerad av Fleming i British Journal of Experimental Pathology 1929 lyder: “Stafylokocker kolonier blev genomskinliga och uppenbarligen genomgick lysering och buljongen i vilken möglet hade blivit odlad vid rumstemperatur i en till två veckor hade förvärvat hämmande, bakteriedödande och bakteriolytiska egenskaper hos många av de vanligaste patogena bakterierna. “. Fleming beskrev kolonin som en “fluffig vit massa som snabbt ökar i storlek och efter några dagar sporulerar” och ändrar färg från mörkgrön till svart till ljusgul. Även i de tidiga experimentstadierna hade penicillin ingen effekt mot gramnegativa organismer men var effektiv mot grampositiva bakterier.

Precis som många andra uppfinningar skedde penicillinets upptäckt av en slump och Fleming själv sa i tidskrifter från den tiden att “Man hittar ibland vad man inte letar efter. När jag vaknade strax efter gryningen den 28 september 1928 planerade jag verkligen inte att revolutionera all medicin genom att upptäcka världens första antibiotikum eller bakteriemördare. Men jag antar att det var precis vad jag gjorde. ” Även om Fleming slutade studera penicillin 1931 fortsatte hans forskning och avslutades av Howard Flory och Ernst Chain, forskare vid Oxford University som krediteras för penicillinutvecklingen för användning som ett läkemedel i möss.

Utbredd användning

Penicillin gjorde en skillnad under första hälften av 20-talet. Den första patienten behandlades framgångsrikt för streptokockseptikemi i USA år 1942. Leveransen var dock begränsad och efterfrågan var hög i penicillins tidiga dagar. Penicillin bidrog till att minska antalet dödsfall och amputationer av trupper under andra världskriget. Enligt uppgifter var det endast 400 miljoner enheter penicillin tillgängliga under de första fem månaderna 1943; Vid tiden då andra världskriget slutade, tillverkades amerikanska företag 650 miljarder enheter i månaden och hittills har penicillin blivit det mest använda antibiotikum i världen. Upptäckten av penicillin förändrade medicinska världen enormt. Med sin utveckling kunde infektioner som tidigare var svåra och ofta dödliga lätt behandlas. Det är verkligen omöjligt för mig att föreställa mig hur världen skulle vara utan penicillin och att dom tre uppfinnarna tillsammans fick dela på nobelpriset 1945 var utan tvekan välförtjänt.