Uppfinningar som har förändrat våra liv del 2

Uppfinningar som har förändrat våra liv del 2

Tänk att sitta långt ute i en skog, utan något mer än kläder på kroppen. Jämför med att sitta hemma i ditt hem. Vad är skillnaden? Prylar! Och prylar är ju uppfinningar. Människan är en bekväm varelse. Problem är till för att lösas. Människan är en påhittig varelse. En varelse som har uppfunnit miljoner prylar. Och det är just dessa prylar som är skillnaden mellan “långt ut i skogen” och hemmet.

Plogen

En bra uppfinning för att vi ska kunna odla spannmål som är viktig för att vi ska kunna äta oss mätta är plogen. Plogen är en uråldrig uppfinning som man tror härstammar från Faraos tid i Egypten ca 1200 år före kristus.

Penicillin

Alexander Fleming råkade uppfinna penicillinet år 1928. Det hände när han åkte på semester utan att städa sitt labb. De kvarlämnade stafylokockodlingarna blev under hans frånvaro infekterade av en mögelsvamp. Han insåg då att mögel kunde ta kål på bakterien.

Något senare, 1938, ville forskarna Ernst Boris Chain och Howard Walter Florey jobba vidare på upptäckten. De ville skapa ett hållbart penicillin. De testade sin produkt på möss och kaniner och såg att den fungerade. Penicillin började säljas till människor 1941. De tre forskarna fick Nobelpris 1945 för sin skapelse.

Flygmaskin

Människan har alltid velat flyga som en fågel. Redan på 800-talet gjorde man flygförsök. Men det dröjde lite mer än 1000 år innan det lyckades ordentligt. Då genomfördes en kontrollerad flygning med en luftfarkost tyngre än luft (ett glidflygplan). Pilot var Otto Lilienthal.

Att flyga med motor dröjde ytterligare några år. Det var 1903 som Bröderna Wright genomförde den första flygningen med motorkraft.

Klockan

3000 år före kristus mätte man tid med hjälp av solen. Då använde man det som kallas solur. I dag använder vi ofta klockan som finns i mobiltelefonen, eller den som sitter som ett smycke på armen. Det finns olika typer av urverk. Ett av de första uppfanns i England någon gång kring år 1280.

Klockan

Det första kända armbandsuret tillverkades åt Napoleons syster år 1810. För till en början var det mest kvinnor som bar klocka på armen. Men på 1900-talet var det ett viktigt verktyg för män som låg i krig. Därefter började man massproducera armbandsuren. Det blev trendigt bland framstående män. Dessa klockor var man tvungen att vrida upp för att de skulle gå.

På 1950-talet kom armbandsur med batteri och på 1970-talet började man tillverka digitala armbandsur.

Kärnkraftverk

Det första kärnkraftverket för elproduktion byggdes i Storbritannien. Det var färdigt 1956. Där producerades el och plutonium till försvaret. Mellan 1960-1970 byggdes det mycket kärnkraftverk. Produktionen växte från 1 gigawatt till över 100 gigawatt. Det här hände eftersom man ville ha ett alternativ till den dyra oljan.

Sedan dess har opinionen vänt. Flera allvarliga olyckor som har ödelagt städer har påmint oss om farorna om något går fel. Trots att kärnkraftverken har utvecklats och säkerheten har ökat är det många länder som utvecklar och satsar istället på andra miljövänliga alternativ.

Calder Hall, den första kommersiella anläggningen som låg i Storbritannien, lades ner 2003.